Sino-report
Home Sign in Research report Data Center Industry News Custom Research About us
Research report:                          Automotive  |  Electronics  |  Mechanical&Automation  |  New Energy  |  Medical  |  Advanced Materials  |  Building Products  |  Transportation  |  Communication  |  Chemical  |  Finance  |  IT Industry  |  Food  |  Home Appliances  |  Forestry  |  Agriculture  |  Textile  |  Culture Industry  |  Consumer goods  |  Others  |
 Home > Data Center > Building Products > Text
Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in April 2018
Author:admin    Source:Sino-report    Number of clicks :     Update time:2018-06-09 23:21
Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities
Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities
Table I
Cities Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings Cities Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings
M/M Y/Y Fixed Base M/M Y/Y Fixed Base
Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100
               
Beijing 100.2 99.3 135.1 Tangshan 100.7 104.9 111.1
Tianjin 100.1 100.6 129.4 Qinhuangdao 100.7 107.3 116.4
Shijiazhuang 100.3 102.7 125.2 Baotou 100.6 107.1 107.0
Taiyuan 101.4 107.7 114.8 Dandong 102.0 106.1 104.0
Hohhot 101.0 108.1 109.6 Jinzhou 100.7 104.4 100.4
Shenyang 100.8 110.3 117.8 Jilin 100.6 106.7 110.3
Dalian 101.1 110.9 115.4 Mudanjiang 100.8 106.4 106.2
Changchun 100.9 109.3 115.5 Wuxi 99.8 98.0 132.4
Harbin 101.3 112.0 117.2 Yangzhou 100.9 106.8 123.4
Shanghai 99.9 99.8 145.1 Xuzhou 100.8 109.5 123.8
Nanjing 99.8 98.4 145.1 Wenzhou 99.9 105.0 114.0
Hangzhou 100.1 99.7 133.4 Jinhua 101.3 107.8 120.8
Ningbo 101.1 105.6 123.4 Bengbu 100.0 104.7 116.7
Hefei 99.8 99.4 147.7 Anqing 99.7 102.5 113.3
Fuzhou 99.9 98.3 127.4 Quanzhou 100.0 100.0 110.7
Xiamen 100.3 100.4 151.3 Jiujiang 100.2 105.5 122.1
Nanchang 100.3 104.2 124.7 Ganzhou 100.2 101.5 116.8
Jinan 100.1 100.6 122.4 Yantai 101.2 109.1 117.1
Qingdao 100.1 103.1 118.5 Jining 100.6 108.1 111.0
Zhengzhou 100.5 99.6 130.3 Luoyang 100.7 108.0 115.5
Wuhan 99.8 100.5 129.8 Pingdingshan 101.2 107.1 113.5
Changsha 100.2 103.8 127.3 Yichang 100.3 106.6 116.9
Guangzhou 99.9 99.2 136.8 Xiangfan 100.6 106.2 109.5
Shenzhen 100.1 97.8 144.8 Yueyang 100.2 108.1 115.2
Nanning 100.2 106.6 124.4 Changde 100.5 107.3 111.8
Haikou 101.9 107.2 118.0 Huizhou 100.1 102.7 131.5
Chongqing 101.1 107.4 121.1 Zhanjiang 100.2 107.4 117.3
Chengdu 100.3 101.1 106.8 Shaoguan 100.4 104.8 117.5
Guiyang 101.3 110.1 119.7 Guilin 100.7 107.8 113.5
Kunming 100.7 110.4 117.4 Beihai 100.8 111.1 119.6
Xi’an 101.6 111.2 125.7 Sanya 101.9 105.4 114.9
Lanzhou 100.5 105.7 111.0 Luzhou 100.4 106.7 111.5
Xining 99.8 105.5 107.7 Nanchong 101.0 110.1 113.9
Yinchuan 100.6 106.2 107.3 Zunyi 100.8 109.4 112.2
Urumqi 101.1 110.1 108.6 Dali 101.2 108.7 112.1
               
 
 
Sales Price Indices of Second-Hand Residential Buildings
in 70 Large and Medium-Sized Cities
Table II
Cities M/M Y/Y Fixed Base Cities M/M Y/Y Fixed Base
Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100
               
Beijing 99.9 93.1 146.1 Tangshan 99.9 102.0 106.1
Tianjin 101.7 99.4 130.7 Qinhuangdao 100.6 103.6 110.7
Shijiazhuang 100.4 99.6 119.5 Baotou 100.5 102.9 101.8
Taiyuan 101.3 108.7 117.4 Dandong 101.4 104.2 102.7
Hohhot 100.5 104.5 103.5 Jinzhou 100.5 101.4 94.6
Shenyang 100.3 105.9 109.8 Jilin 100.4 103.7 106.5
Dalian 100.5 106.3 109.0 Mudanjiang 100.2 103.1 104.2
Changchun 100.6 105.7 108.4 Wuxi 100.2 104.4 130.1
Harbin 100.9 109.1 111.7 Yangzhou 100.7 104.0 114.1
Shanghai 99.8 98.0 139.9 Xuzhou 100.9 105.7 112.9
Nanjing 100.7 99.9 137.8 Wenzhou 100.2 104.6 111.6
Hangzhou 100.8 106.6 136.9 Jinhua 100.7 107.3 115.7
Ningbo 100.5 107.1 120.5 Bengbu 100.2 104.9 112.6
Hefei 100.2 100.5 151.7 Anqing 99.8 103.3 113.6
Fuzhou 99.9 101.1 125.0 Quanzhou 100.1 102.9 112.9
Xiamen 99.6 94.8 138.6 Jiujiang 100.1 103.5 115.0
Nanchang 100.9 102.6 119.4 Ganzhou 100.2 102.5 114.8
Jinan 100.2 99.9 119.9 Yantai 100.6 106.2 110.7
Qingdao 101.3 107.7 124.0 Jining 101.0 108.4 111.4
Zhengzhou 99.8 97.7 129.8 Luoyang 100.6 104.3 107.6
Wuhan 100.0 105.7 136.8 Pingdingshan 100.8 106.4 107.6
Changsha 100.6 104.6 128.1 Yichang 100.5 105.9 113.1
Guangzhou 100.5 101.8 147.9 Xiangfan 100.7 104.5 107.0
Shenzhen 100.2 104.4 148.3 Yueyang 100.4 104.4 108.1
Nanning 100.0 106.2 116.9 Changde 100.3 103.9 107.4
Haikou 101.0 102.3 107.1 Huizhou 100.4 104.1 124.5
Chongqing 100.9 107.1 117.3 Zhanjiang 100.1 105.7 109.7
Chengdu 99.7 101.1 109.9 Shaoguan 100.5 102.6 107.7
Guiyang 100.6 105.0 109.8 Guilin 100.1 103.4 100.7
Kunming 100.3 106.9 110.9 Beihai 100.4 106.2 112.6
Xi’an 102.3 109.4 108.6 Sanya 101.2 102.3 108.2
Lanzhou 100.3 104.6 106.2 Luzhou 100.3 104.8 110.3
Xining 99.9 102.8 102.4 Nanchong 100.7 108.0 112.8
Yinchuan 100.2 101.8 101.0 Zunyi 100.3 106.3 108.5
Urumqi 101.4 115.0 113.8 Dali 100.5 104.9 103.8
               
 
 
Price Indices of Newly Constructed Residential Buildings
by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities
Table III
Cities 90m2 and Below 90-144m2 Above 144m2
M/M Y/Y Fixed Base M/M Y/Y Fixed Base M/M Y/Y Fixed Base
Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100
                   
Beijing 100.2 100.3 122.8 100.4 99.8 139.5 100.0 98.3 140.7
Tianjin 100.2 101.4 136.6 100.1 100.3 128.8 99.9 100.4 125.5
Shijiazhuang 99.9 102.7 121.8 100.4 103.3 126.7 100.3 101.2 123.6
Taiyuan 101.2 107.2 115.9 101.8 109.5 117.4 100.9 105.4 110.7
Hohhot 101.3 108.2 106.9 100.9 107.4 110.2 100.9 109.3 109.8
Shenyang 100.7 110.2 120.4 100.9 110.3 117.6 100.8 110.2 113.5
Dalian 101.4 111.3 115.4 101.0 111.3 118.4 100.9 109.2 109.9
Changchun 101.3 111.8 121.1 100.3 108.9 113.4 101.3 106.7 112.2
Harbin 101.0 111.9 116.3 101.2 111.7 117.3 102.0 112.5 117.7
Shanghai 99.8 100.1 148.2 100.2 99.2 145.5 99.8 100.3 143.7
Nanjing 99.7 100.0 150.4 99.8 97.9 144.7 99.8 97.9 141.5
Hangzhou 100.1 99.8 138.4 99.8 99.1 132.0 100.2 100.0 129.0
Ningbo 100.9 107.3 128.0 101.4 105.7 123.7 100.7 104.8 121.1
Hefei 100.1 99.4 146.9 99.6 99.0 147.7 100.0 101.3 149.0
Fuzhou 99.5 96.2 126.1 100.0 98.1 127.5 100.0 99.7 127.8
Xiamen 100.0 100.5 151.6 100.6 100.8 153.4 100.0 99.6 147.6
Nanchang 100.1 104.5 128.4 100.1 104.4 124.6 100.9 103.4 122.9
Jinan 100.2 99.7 120.1 100.1 100.2 122.7 100.1 102.3 122.9
Qingdao 99.9 103.1 118.0 100.3 102.7 119.8 100.2 104.3 116.7
Zhengzhou 100.6 99.6 132.6 100.3 99.2 129.6 100.8 100.9 126.0
Wuhan 99.6 99.9 129.6 99.9 101.1 131.3 99.3 99.0 124.5
Changsha 100.1 105.1 125.7 100.2 103.5 127.3 100.1 103.2 128.5
Guangzhou 100.0 100.1 139.3 99.8 98.6 136.1 99.8 99.6 136.6
Shenzhen 100.1 97.4 143.9 99.9 98.4 144.5 100.2 98.2 146.9
Nanning 99.9 107.3 125.8 100.5 105.6 123.7 100.1 108.1 123.2
Haikou 101.6 104.1 116.3 102.4 109.0 120.3 101.1 105.7 114.2
Chongqing 101.5 108.6 123.9 100.9 106.2 120.0 100.8 107.4 118.6
Chengdu 100.1 102.3 106.3 100.5 100.2 107.1 100.2 100.3 107.5
Guiyang 101.5 110.1 120.2 101.3 110.6 120.8 100.9 108.3 115.7
Kunming 100.4 109.7 118.0 100.8 111.7 118.6 100.7 108.8 114.5
Xi’an 101.2 110.2 125.4 101.6 111.2 125.9 102.0 112.5 125.7
Lanzhou 100.7 107.1 112.7 100.4 105.6 110.6 100.6 104.1 109.3
Xining 100.0 107.0 109.8 99.9 105.6 107.8 99.7 104.3 106.1
Yinchuan 100.7 106.6 107.1 100.7 105.7 107.1 100.1 107.3 107.8
Urumqi 101.7 111.2 109.2 101.1 110.7 110.6 100.9 107.4 102.6
Tangshan 100.9 104.2 110.5 100.4 105.2 111.4 101.2 105.3 111.2
Qinhuangdao 100.5 108.9 117.8 100.7 107.2 117.1 100.9 105.5 112.0
Baotou 100.6 108.7 110.0 100.5 106.1 106.5 100.6 108.8 106.4
Dandong 101.6 107.9 106.0 102.3 105.3 103.8 101.8 105.5 101.4
Jinzhou 100.8 104.6 98.3 100.6 104.0 101.1 101.8 107.4 104.1
Jilin 100.9 107.0 110.8 100.3 106.3 109.9 100.7 107.3 109.9
Mudanjiang 100.4 106.8 105.4 101.1 106.5 107.2 100.2 104.9 102.5
Wuxi 99.6 98.4 136.4 99.9 98.3 135.3 99.6 97.2 123.9
Yangzhou 100.5 104.8 122.9 100.9 107.1 123.6 100.9 107.2 123.0
Xuzhou 100.7 109.3 124.1 100.9 109.7 123.9 100.6 108.6 123.1
Wenzhou 99.2 102.5 110.9 100.2 105.3 115.9 100.0 106.3 113.8
Jinhua 101.5 108.7 122.8 101.3 107.8 122.3 101.2 106.8 116.7
Bengbu 100.1 105.1 116.5 100.0 104.7 117.3 99.1 102.5 110.0
Anqing 99.2 102.8 114.4 99.9 102.5 113.3 99.5 101.8 111.3
Quanzhou 100.3 100.6 111.8 99.8 98.9 109.8 100.3 101.4 111.5
Jiujiang 100.4 106.0 124.4 100.1 105.1 121.3 100.6 107.1 123.8
Ganzhou 99.7 101.8 117.6 100.2 101.0 115.8 100.5 103.6 120.6
Yantai 101.2 108.6 114.7 101.3 109.7 120.0 100.9 107.4 112.5
Jining 101.0 110.4 113.3 100.5 108.4 111.2 100.8 106.9 110.1
Luoyang 101.7 111.3 122.8 100.5 107.6 114.4 100.5 106.7 113.1
Pingdingshan 101.2 103.8 109.5 101.1 108.6 115.1 101.7 106.2 113.5
Yichang 100.5 107.6 117.9 100.2 106.2 116.5 100.6 107.6 117.2
Xiangfan 100.3 108.4 113.5 100.7 105.9 109.1 100.7 105.0 106.7
Yueyang 100.1 107.4 114.6 100.1 108.4 114.1 100.6 108.0 118.2
Changde 100.4 109.9 115.2 100.7 106.8 111.2 99.9 103.9 107.3
Huizhou 100.2 104.9 132.9 100.0 102.6 131.8 100.5 101.3 129.7
Zhanjiang 100.1 105.9 116.1 100.1 107.6 118.1 100.8 109.2 116.5
Shaoguan 100.3 104.1 116.6 100.3 105.1 118.3 100.6 104.5 116.5
Guilin 100.7 108.0 111.9 100.8 108.1 113.9 100.5 106.5 114.1
Beihai 100.5 111.3 119.8 101.3 111.1 119.4 100.8 107.7 117.9
Sanya 102.0 105.7 116.0 102.1 106.7 115.5 101.6 103.3 112.3
Luzhou 100.4 106.2 112.1 100.4 106.9 111.5 99.9 106.2 109.0
Nanchong 100.7 109.9 113.6 101.1 110.1 114.2 100.4 110.1 112.5
Zunyi 101.2 109.2 113.6 100.6 109.0 111.2 100.9 111.9 115.5
Dali 101.3 111.8 115.4 101.3 108.3 112.5 101.1 107.7 110.3
                   
 
 
Price Indices of Second-Hand Residential Buildings
by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities
Table IV
Cities 90m2 and Below 90-144m2 Above 144m2
M/M Y/Y Fixed Base M/M Y/Y Fixed Base M/M Y/Y Fixed Base
Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100 Last Month=100 the Same Month Last Year=100 Year 2015=100
                   
Beijing 99.9 92.7 146.1 100.0 93.7 145.2 100.0 93.4 147.6
Tianjin 101.0 98.6 132.5 102.3 99.9 131.6 102.3 100.7 122.9
Shijiazhuang 100.2 100.0 121.7 100.7 99.2 119.1 99.8 99.8 114.8
Taiyuan 101.3 107.7 117.8 101.7 110.2 118.8 100.6 108.2 114.0
Hohhot 100.5 104.6 103.6 100.4 104.4 103.7 100.4 104.1 102.6
Shenyang 100.4 106.0 109.6 100.1 105.7 110.7 100.3 106.0 108.4
Dalian 100.5 105.7 108.3 100.7 107.1 110.3 100.1 106.9 107.8
Changchun 100.7 106.0 109.4 100.6 105.5 107.2 100.5 105.0 107.0
Harbin 101.1 109.4 112.4 100.5 108.3 110.8 101.2 109.9 112.4
Shanghai 99.9 97.1 140.9 99.8 98.1 138.6 99.8 100.0 139.8
Nanjing 100.3 97.9 131.3 100.9 101.5 140.8 101.2 99.9 144.2
Hangzhou 100.9 106.4 137.8 100.8 107.7 138.2 100.8 105.0 133.1
Ningbo 100.5 107.6 120.7 100.6 107.2 121.4 100.3 105.8 118.4
Hefei 100.3 100.6 153.0 100.1 100.2 150.1 100.2 101.0 153.9
Fuzhou 100.0 101.2 124.5 99.9 100.9 124.3 100.0 101.1 126.6
Xiamen 99.7 94.4 142.1 99.6 94.6 137.6 99.6 95.6 136.1
Nanchang 100.9 104.0 122.6 100.7 101.7 117.2 101.4 100.7 115.3
Jinan 100.4 99.7 121.0 100.0 99.8 119.5 100.1 101.0 117.8
Qingdao 101.4 107.7 124.5 101.3 108.2 124.8 100.9 106.8 120.7
Zhengzhou 99.8 98.0 130.4 99.8 97.1 129.9 99.9 98.7 128.1
Wuhan 100.0 106.2 139.0 100.0 105.4 137.1 99.9 105.7 131.6
Changsha 100.4 104.6 127.4 101.1 105.2 128.3 100.2 103.7 128.5
Guangzhou 100.7 102.1 149.4 100.2 101.5 146.4 100.5 101.7 146.7
Shenzhen 100.2 104.7 151.7 100.1 103.0 144.0 100.0 105.8 147.7
Nanning 100.0 104.8 113.8 100.2 106.2 116.3 99.4 109.0 124.7
Haikou 100.8 101.8 106.7 101.0 102.9 107.8 101.3 102.2 106.8
Chongqing 100.7 107.1 117.1 101.2 107.9 119.6 100.6 104.6 112.1
Chengdu 99.6 101.3 111.6 99.6 101.1 108.3 99.8 100.7 108.7
Guiyang 100.3 104.9 109.2 100.6 104.8 109.2 100.9 105.8 112.2
Kunming 100.6 106.1 110.5 100.0 106.3 110.0 100.5 108.9 113.1
Xi’an 102.9 112.3 111.7 102.0 108.3 108.5 101.8 107.2 104.1
Lanzhou 100.5 105.1 107.9 100.1 104.4 105.7 100.1 104.0 104.3
Xining 100.0 102.4 102.1 99.9 103.2 102.8 99.7 102.2 101.6
Yinchuan 100.1 101.6 101.2 100.4 102.0 101.0 100.1 101.6 99.7
Urumqi 101.4 116.0 113.0 101.3 115.1 115.0 101.8 110.1 111.8
Tangshan 100.1 102.8 107.3 99.8 101.4 105.1 99.6 100.4 103.9
Qinhuangdao 100.8 104.2 112.3 100.6 103.6 110.4 100.4 101.4 106.4
Baotou 100.6 101.1 100.0 100.4 104.5 104.3 100.4 102.6 98.2
Dandong 101.5 105.0 102.0 101.3 103.5 104.8 101.2 102.9 99.7
Jinzhou 100.6 101.8 95.2 100.3 100.6 93.7 100.5 102.2 95.2
Jilin 100.4 103.5 106.7 100.4 104.2 107.2 100.2 103.1 103.6
Mudanjiang 100.1 102.6 105.4 100.2 104.9 102.3 100.4 101.8 94.9
Wuxi 100.2 103.7 131.0 100.3 104.9 129.5 100.1 104.4 129.5
Yangzhou 100.8 104.3 114.9 100.5 103.7 113.4 100.8 104.5 113.3
Xuzhou 100.9 106.2 113.7 100.9 105.2 111.9 100.6 106.4 114.2
Wenzhou 100.3 104.8 113.9 100.2 105.0 112.3 100.1 104.1 108.7
Jinhua 100.7 108.1 118.1 100.5 106.7 113.9 100.9 106.7 114.5
Bengbu 100.3 105.1 113.3 100.0 104.7 111.6 100.0 105.2 111.9
Anqing 99.8 103.4 113.5 99.7 103.2 114.1 99.8 103.0 112.6
Quanzhou 100.1 103.0 113.0 100.0 103.0 113.2 100.1 102.7 112.5
Jiujiang 100.1 103.0 117.5 100.2 103.9 113.3 99.9 103.5 110.5
Ganzhou 99.5 102.5 113.8 100.5 102.8 116.4 100.2 101.7 112.6
Yantai 100.7 107.3 112.8 100.5 105.4 109.2 100.3 104.1 105.7
Jining 100.5 108.9 110.8 101.4 107.8 112.2 101.0 108.7 110.3
Luoyang 100.9 104.7 109.5 100.7 104.3 107.3 100.0 103.7 105.9
Pingdingshan 100.7 104.5 103.1 100.8 108.6 109.7 101.1 105.6 111.7
Yichang 100.5 106.1 114.6 100.6 106.1 113.1 100.4 104.1 109.7
Xiangfan 100.4 103.5 106.8 100.8 105.7 108.6 100.8 102.3 101.8
Yueyang 100.5 104.8 109.1 100.3 104.0 107.2 100.4 104.8 108.7
Changde 100.2 103.5 107.7 100.5 104.0 107.3 100.1 104.6 107.3
Huizhou 100.0 104.9 125.4 100.6 104.3 124.6 100.5 102.7 123.3
Zhanjiang 100.3 106.3 109.6 99.9 105.4 109.6 100.2 104.9 110.7
Shaoguan 100.4 102.1 107.2 100.5 103.0 108.6 100.7 102.4 106.9
Guilin 100.1 104.0 101.8 100.2 102.9 99.7 100.1 103.2 100.8
Beihai 100.4 106.1 112.6 100.6 106.3 112.9 100.0 106.2 111.0
Sanya 100.8 101.4 108.2 101.5 103.2 108.9 101.5 102.4 107.2
Luzhou 100.8 104.2 109.7 100.1 105.2 110.9 100.2 104.1 108.7
Nanchong 100.7 108.0 113.3 100.7 107.9 112.4 100.9 108.3 112.1
Zunyi 100.3 105.9 109.2 100.4 106.9 108.6 100.1 105.6 106.5
Dali 100.3 105.0 103.1 100.4 104.8 105.5 100.9 104.8 102.3
                   
 
 
Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings in 15 Hot Cities
Table V
 
Cities Y/Y
 (the Same Month Last Year=100)
M/M
(Last Month=100)
April March April March
         
Beijing 99.3 99.4 100.2 100.1
Tianjin 100.6 100.4 100.1 100.0
Shanghai 99.8 99.7 99.9 100.2
Nanjing 98.4 98.3 99.8 99.7
Wuxi 98.0 98.4 99.8 99.9
Hangzhou 99.7 99.6 100.1 100.3
Hefei 99.4 99.6 99.8 100.0
Fuzhou 98.3 98.2 99.9 99.6
Xiamen 100.4 100.1 100.3 99.8
Jinan 100.6 100.9 100.1 100.2
Zhengzhou 99.6 99.2 100.5 99.9
Wuhan 100.5 101.2 99.8 99.8
Guangzhou 99.2 100.8 99.9 100.2
Shenzhen 97.8 97.7 100.1 99.9
Chengdu 101.1 100.8 100.3 100.2
          
 
 
Annotations:
 
1. Since January 2018, the National Bureau of Statistics has canceled the statistical indicators for the sales price of affordable housing and only compiled and released the sales price index for newly constructed commercial residential buildings. No sales price index for newly constructed residential buildings was compiled.
 
2. Survey Coverage: The survey was conducted in the municipal districts of 70 medium and large-sized cities, excluding the countries.
 
3. Survey Methods: The data of sales price, floor space and amount of money directly came from the network transaction records data of local real estate management departments. The survey of sales prices of second-hand residential buildings was non-overall survey, integrating key-point investigation with typical investigation, combing the methods of real estate brokerage agency reporting, real estate management departments providing, as well as investigator obtaining prices on the spot, to collect the basic data.
 
4. The calculation of the price indices can be seen in the “Survey Program of the Sales Prices of Residential Buildings”, on the website of the National Bureau of Statistics of China.
 
5. “-” in table denotes no deal record this month.
Order Online
Contact Us
Tel: 400-988-9999
Fax:010-82889999
Phone :+8615313587056
Email:Sale@sino-report.com
Email:Cousult@sino-report.com
Online Consultation
MSN :Sino-report@hotmail.com
MSN :Sino-report@foxmail.com
Skype: Please Please
Latest Reports
  More>>
[Building Products] National Real Estate Development and Sales in the First Seven Months of 2018
[Building Products] Investment in Fixed Assets for the First Five Months of 2018
[Building Products] National Real Estate Development and Sales in the First Five months of 2018
[Building Products] National Real Estate Development and Sales in the First four months of 2018
[Building Products] Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in April 2018
Popular reports
  More>>
Investment in Fixed Assets for the First Five Months of 2018
National Real Estate Development and Sales in the First Five months of 2018
Industry Data
  More>>
China opens market to Kenya's agricultural products
China's publishing industry booming over past 40 years
Industrial Production Operation in July 2018
Total Retail Sales of Consumer Goods in July 2018
National Real Estate Development and Sales in the First Seven Months of 2018
NSDP/SDDS for the People's Republic of China
Market Price of Important Means of Production in Circulation, July 01-10, 2018
In the first five months of 2018, the profits made by industrial enterprises above the designated siz
Purchasing Managers Index for June 2018
Market Price of Important Means of Production in Circulation, June 21-30, 2018
In global EV battery shipments during Jan - Apr 2018, LG Chem and Samsung SDI ranked 4th and 6th
Based on Jan - Apr shipment record, Kia Motors Remain on Top 10 in Global PHEV Power Brands Ranking
Consumer Prices for May 2018
Producer Prices for the Industrial Sector for May 2018
Industrial Production Operation in May 2018
Investment in Fixed Assets for the First Five Months of 2018
National Real Estate Development and Sales in the First Five months of 2018
Producer Prices for the Industrial Sector for April 2018
Stable Performance for the National Economy in April
Total Retail Sales of Consumer Goods in April 2018
Industrial Production Operation in April 2018
National Real Estate Development and Sales in the First four months of 2018
Sales Prices of Residential Buildings in 70 Medium and Large-sized Cities in April 2018
Industrial Profits Increased in the First Four Months of 2018
Industry News
  More>>
Iron and steel sector gains strength
China’s wines take center stage
Machinery manufacturing fair boosts Sino-Russian ties
Medical device manufacturers display their latest technology
Soybean farmers store crops amid hopes of higher prices
Tourism industry opening on agenda
Tech competition eases startups' access to China market
China's excavator sales grow 44.9% in October
China's solid waste imports continue to slump on tightened ban
Delivery orders jump 25.12% to 1.35b on Singles Day
Related Links
National Real Estate Development and Sales in the First Seven Months of 2018
National Real Estate Development and Sales in the First Five months of 2018
National Real Estate Development and Sales in the First four months of 2018
2010 Beijing Property Type attention share
2010 China Property Type attention share
Price Indices of China Newly Constructed Residential Buildings by Floor Space in 70 Large and Medium-Sized Cities (2010.04)
Price Indices of Second-Hand Residential Buildings by Floor Space in China 70 Large and Medium-Sized Cities (2011.04)
March 2011 Sales Price of Residential Buildings in 70 Large and Medium-Sized Cities

Sitemap       |       Join Us      |       Customer Service       |       About Sino-report
Copyright © 2011-2025 Sino-report Consult Inc.
Sino-report@hotmail.com    Postmaster@sino-report.com
No.18 Zhichun Road, Haidian District. Beijing 100089.China
Information and data contained in this site is for reference only pursuant to operate your own risk
Sino-report